Velkommen til Skogro Barnehage

Vi er en godt etablert barnehage med
6 avdelinger på forskjellige steder.
  • 5 avdelinger i Nordbergsvingen
  • Familiebarnehage i Nordbergveien.

Åpningstider:
Nordbergsvingen 06.30 - 17.00
Familiebarnehage 07.15 - 16.30

Her er vår årsplan for 2017/2018:
Vi har stort og flott uteområde med flere utfordernde apparater i Nordbergsvingen