De 7 fagområdene

Rammeplanen for barnehager har 7 fagområder som vi skal jobbe med i løpet av barnehageåret. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og vi jobber som regel med flere ting på en gang i prosjekt og tema arbeid. Mange av fagområdene er vi også innom daglig i hverdagsaktiviteter, lek og turer i nærmiljøet.

For hvert fagområde er det formulert mål for arbeidet. Disse kan du lese mer om her:
de_7_fagomr_dene.pdf

Arbeidet med fagområdene tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppas sammensetting og forutsetninger for øvrig.
Alle skal få muligheten til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå.

Overgang barnehage/skole

Maxi barn og skolestartere

Det er stor stas å være maxi barn. Da er man endelig eldst i barnehagen og får være med på litt forskjellig! Hver uke er det samling for 5 åringene, og der er det skoleforberedende aktiviteter som oppgaver, tallbegrep, bokstaver, spill blandet med gøy og moro. 5 åringene pleier å overnatte i mai, og er RUSS når vi feirer 17. mai i barnehagen med egne russekort, knuter i lua og full pakke.
I år er det mange maxi barn på hver avdeling, så vi har valgt å ha maxiklubben avdelingsvis.

Årshjul for overgang til skolen:

I Sarpsborg er det samarbeid mellom barnehagene og skolen om en god overgang. Dette årshjulet kan du laste ned her