Kristine - barnehagelærer
Kristine - barnehagelærer
Glenny - assistent
Glenny - assistent
Heidi - assistent
Heidi - assistent
Skogro barnehage A/S åpnet 18. august 2009 en ny avdeling - Skogro familiebarnehage. Denne avdelingen ligger i Nordbergveien 98, i landlige omgivelser, med skogen som nærmeste nabo. Der tar vi imot 8 barn i alderen 0-3 år.