Monica - barnehagelærer - i fødselspermisjon
Monica - barnehagelærer - i fødselspermisjon
Agnieszka - assistent
Agnieszka - assistent
Mia - assistent
Mia - assistent
Kristin - assistent
Kristin - assistent
Martine - barnehagelærer -  vikar for Monica
Martine - barnehagelærer - vikar for Monica

Hos oss legger vi vekt på trygghet, omsorg og lek.

Trygghet er en forutsetning for barns utvikling. God omsorg kjennetegnes av empati, nærhet, tålmodighet og varme. Alle barn skal bli sett og hørt i hverdagen.

Barnet lærer og utvikler seg gjennom lek. De lærer seg sosiale regler som å dele, vente på tur og å ta hensyn. I hverdagen har positive handlinger og empati fokus.

Vi roser barna når de viser omsorg for hverandre.