Jane - barnehagelærer
Jane - barnehagelærer
Trine - ped 2
Trine - ped 2
Emira - assistent
Emira - assistent
Magdalena - vikar assistent
Magdalena - vikar assistent
Linn - vikar assistent
Linn - vikar assistent
DAGSRYTME
  • Frokost
  • Morgensamling
  • Styrte aktiviteter
  • Tema-samling
  • Lunsj
  • Lek ute/inne
  • Frukt
  • Lek ute/inne