Birgitte - barnehagelærer
Birgitte - barnehagelærer
Susan - ped 2
Susan - ped 2
Vibece - assistent
Vibece - assistent
Grethe - assistent
Grethe - assistent
Danijela - vikar assistent
Danijela - vikar assistent

Hos oss legger vi vekt på trygghet, omsorg og lek.

Trygghet er en forutsetning for barns utvikling. God omsorg kjennetegnes av empati, nærhet, tålmodighet og varme. Alle barn skal bli sett og hørt i hverdagen.

Barnet lærer og utvikler seg gjennom lek. De lærer seg sosiale regler som å dele, vente på tur og å ta hensyn. I hverdagen har positive handlinger og empati fokus.

Vi roser barna når de viser omsorg for hverandre.