Priser

I Skogro koster det 2730,- for en 100 % barnehageplass, i tillegg er det 350 kroner i matpenger.( Da er frukt inkludert i prisen.)
Fra høsten 2013 tilbyr vi kun 100 % plasser pga. presiseringer som departementet har gitt barnehagene i forhold til pedagogisk bemanning i barnehagen.

Ser du lengre ned på siden vil du få en oversikt over priser, søskenmoderasjoner og andre prisreduksjoner i forhold til barn med funksjonshemmninger ol.. Ved andre spørsmål ta gjerne kontakt pr. mail

skogro@skogro.no


Vi har tre typer moderasjons ordninger.

  1. Lav inntekt
  2. Søskenmoderasjon
  3. Barn med funksjonshemmning

Skjemaene kan du få ved å kontakte styrer